Dopsked

Dopskeden instiftades vid föreningens 50-åriga släktmöte på Koster 1978.

Sigillet
Sigillets nuvarande utformning bygger på tre äldre sigill, vilka använts av tidigare medlemmar av släkten, både i Fosie- och Ystadgrenen, nämligen:
Christen Nielsön, 1622-1706 (Fosie), Nils Siljvan, 1665-1726 (Fosie) samt
Isak Sylvan, 1733-1783 (Ystad).

Den inre skölden är en normandisk sköld med parallella sidor och grunt rundad botten. Den yttre ramen är åttkantig, med sidorna i 2 mm-7 mm- 9 mm. Inom skölden visas en strandsluttning med skog (tre träd) och vågor där en råbock tar ett språng. Under står årtalet 1651. Skogen återfinns i såväl Nils som Isaks sigill och knyter an till namnet Sylvan (silva= skog på latin). Råbockens språng symboliserar flytten från Jylland, Dyrlandet, till Skåne. Året 1651 anknyter till det dokument från just detta år, som ger Christen Nilsöen gården Glemminge-Tågarp nr 1 som livstidsdonation, d v s att han åtnjöt frihet från kronoskatt på densamma.

Gravering av sked
Den modell på sked som hittills använts heter gammal dansk och är i äkta silver.
Sigillet graveras på framsidan och på baksidan kan barnets namn graveras in.
Skeden kan också numreras. Hittills har skeden sålts i 55 exemplar, samtliga av
hovjuvelerare Carl Hoff som har ett fåtal skedar kvar i gammal dansk.
Vill du hellre låta gravera på egen sked går det bra.

Vill du ha mer information kontakta
Inja-Bodil Sylvan, 08-756 26 23
Epost: inja.bodil.sylvan@gmail.com
 

Priser 2019-09-01:
Sked, äkta silver, Gammal dansk, 15,5 cm    1.059:-
Gravering sigill    500:-
Gravering namn     350:-
Gravering nummer    350:-
Gravering namn och nummer    450:- 

Sked och/eller gravering kan beställas hos
hovjuvelerare Carl Hoff, Helsingborg, 040-21 06 34
eller mail www.carlhoff.se