Släktföreningen

Släkten har en aktiv förening med många engagerade medlemmar.
Mellan våra släktmöten, som äger rum vart femte år, tar styrelsen på föreningsstämmans uppdrag
hand om medlemmarnas intressen. 

Föreningens stadgar har nyligen omarbetats av styrelsen. De godkändes av föreningsstämman vid
släktmötet i Vadstena 2018 och finns att läsa på Medlemssidorna. 

Mejla info@fosie-sylvan.se om du hör till släkten och vill bli medlem
eller om du redan är medlem och vill vara verksam i föreningen. 

Bli medlem

Som medlem i föreningen får du tillgång till Medlemssidorna där sådant material finns som bara de som tillhör släkten har tillgång till. Där finns bland annat berättelser och bilder från släktmöten. Du får också info om styrelse och annat som är intressant att veta om släkten.
Mejla info@fosie-sylvan.se om du vill veta mer. 

Styrelsen

Styrelsen består av två ledamöter från var och en av våra fem grenar, en ordinarie och en suppleant.
Dessa utses efter förslag från valberedningen av stämman på Släktmötet.

Styrelsen sammanträder minst en gång per år. 

Den förbereder och genomför släktmöten vart femte år, uppdaterar släktboken "Pilevallen"
och släktmatrikeln, uppvaktar vid bemärkelsedagar och ser till att medlemsavgifterna kommer in.  

Den utser även styrelsen för släktens stipendiefond som i sin tur förvaltar denna fonds medel
och utser stipendiater. Vanligen unga medlemmar som gjort sig förtjänta av en uppmuntran.

Gren E-post


1
Ordinarie

Frida Sylvan 17112


 
2 Mats Sylwan 2932
3 Hedvig Brugger 35111
4 Fredrik Sylwan 42141   Ordförande ordforande@fosie-sylvan.se
5 Bettina Stewart 

Suppleanter
1 Anders Sylvan 1 12232
2 Anna Killander 2944
3 Peter Sylwan 3523
4 Peter Sylwan 42111   Sekreterare sekreterare@fosie-sylvan.se
5 Per-Olof Sylvan 5271

Kassör
Erik Sylwan Ahrholt  35132

Webbansvarig


ekonomi@fosie-sylvan.se

info@fosie-sylvan.se

Släktmöten

Var femte år arrangeras ett släktmöte en hel helg under sommaren. Vi försöker finna en plats av särskilt intresse för släkten och gärna en vacker plats av allmänt kulturellt och historiskt intresse.

Mötet börjar på fredagskvällen då vi träffas, umgås och äter tillsammans. På lördagen är det årsmöte följt av släktkapitel med bl a minnesstund över avlidna och stipendieutdelning. På kvällen bankett. På söndagen ordnar vi för det mesta någon utflykt gärna med visning av någon släktrelaterad byggnad eller plats.

Föreningen hade sitt första släktmöte i Malmö 1928 och har sedan dess haft möten var femte år. Senaste släktmötet var på Sjöviks folkhögskola i Dalarna 2023. Mer finns att läsa om olika släktmöten på medlemssidorna. Där finns också foton. 

Klenoderna

Släktföreningen förvaltar en del klenoder för släktens räkning som medlemmar i föreningen kan låna för vissa ändamål. Ett vackert bårtäcke till begravningar och en fin brudkrona i silver att förgylla sitt bröllop med. Man kan också köpa en dopsked med och en ring i silver med det sylvanska sigillet ingraverat.  
Du kan läsa mer om klenoderna här

Vad gör föreningen mer?

Julkort
Varje år skickar föreningen ut ett julkort till föreningens medlemmar. 1937 skrev Georg sitt första julbrev till släkten och därefter fick släktens medlemmar ett kort varje jul. Men efter att släkten så småningom vuxit sig stor och föreningen tagit över ansvaret , skickas julkortet enbart till föreningens medlemmar.

Varje ordförande sätter sin prägel på julkortsmotivet. 
Vi brukar passa på att få med litet aktuell information till medlemmarna med julkortet. Vi hoppas kunna samla de kort som hitintills skickats ut till julen på hemsidan. 

Pilevall
Släktens släktkalender och samlade minnesteckningar. Mer information finner du under egen flike ”Pilevallen”. Även denna planerar vi kunna presentera på denna hemsida - åtminstone valda delar av den och en fullständig innehållsförteckning så att du ska kunna komplettera din Pilevall.

Fotoalbum
Det finns album från släktmöten, bröllop, och andra för släkten högtidliga tillfällen. Dessa förvaras hos föreningens ordförande. 
Brudkronan åtföljs av ett album och en bok, bårtäcket har en bok och våra släktmöten dokumenteras i fotoalbum. Dessa finns att studera vid våra släktmöten till dess vi kunnat lägga ut dem på medlemssidan. 

Uppvaktningar
Varje år uppvaktar föreningens styrelse de av föreningens medlemar som fyller 90, 95 och 100 år. Och nämnas kan att vi haft glädjen att uppvakta två 100-åringar. Vi skickar också ut en inbjudan om eget medlemskap till släktens 26-åringar. 

Medlemsavgiften
Avgift till släktföreningen Fosie-Sylvan är 150 kr för ensamstående och 300 kr för familj, inklusive make/maka/sambo och barn under 26 år. 
Det så kallade avgiftsbrevet skickas ut under våren framför allt via e-post och en del med ordinarie post – till alla de som under det föregående året har betalat sin avgift. Vi rekommenderar varmt att du som medlem lägger in en årlig överföring/betalning via din bank – så slipper du glömma avgiften. Läs mera under Medlemsidor/Medlemsavgift.
Hör av dig till info@fosie-sylvan.se om du har frågor.