Släktföreningen

Släkten har en aktiv förening. Mellan våra släktmöten, som äger rum vart femte år, tar styrelsen på föreningsstämmans uppdrag hand om medlemmarnas intressen. 

Föreningens stadgar har nyligen omarbetats av styrelsen. De godkändes av föreningsstämman vid släktmötet i Vadstena 2018 och finns på under fliken ”Endast för medlemmar”.

Vänd dig till styrelsens sekreterare om du hör till släkten och vill bli medlem eller om du redan är medlem och vill vara verksam i föreningen. 

Test

test

Styrelsen

Styrelsen består av två ledamöter från var och en av våra fem grenar, en ordinarie och en suppleant. Dessa utses efter förslag från valberedningen av stämman på Släktmötet.

Styrelsen sammanträder minst en gång per år. 

Den förbereder och genomför släktmöten vart femte år, uppdaterar släktboken "Pilevallen" och släktmatrikeln, uppvaktar vid bemärkelsedagar och ser till att medlemsavgifterna kommer in.  

Den utser även styrelsen för släktens stipendiefond som i sin tur förvaltar denna fonds medel och utser stipendiater. Vanligen unga medlemmar som gjort sig förtjänta av en uppmuntran.

Gren Ordinarie E-post
1 Frida Sylvan 17112 fridasylvan@yahoo.se
2 Kristian Sylwan 2724, Ordförande sylwansel@hotmail.com
3 Peter Sylwan 3523 peter.sylwan@psylwan.se
4 Fredrik Sylwan 4141 fredrik.sylwan@gmail.com
5 Brita Sylvan 5233 brita.sylvan@gmail.com
Suppleant
1 Anders Sylvan 1 12 232 anders.sylvan@gmail.com
2 Martin Sylwan 29321 yanez83@hotmail.com 
3 Christine Sylwan Ahrholt 3513 Sekr christine@catlog.biz
4 Åsa Berner 4225 kaber_s@edu.sollentuna.se
5 Margareta Sylvan 5442 m.sylvan@brooklyn.se
Sekreterare och webbansvarig
Christine Sylwan Ahrholt

Adjungerad kassör
Erik Sylwan Ahrholt  35132
christine@catlog.biz
 

erik.ahrholt@gmail.com

Släktmöten

Var femte år arrangeras ett släktmöte en hel helg under sommaren. Vi försöker finna en plats av särskilt intresse för släkten och gärna en vacker plats av allmänt kulturellt och historiskt intresse.

Mötet börjar på fredagskvällen då vi träffas, umgås och äter tillsammans. På lördagen är det årsmöte följt av släktkapitel med bl a minnesstund över avlidna och stipendieutdelning. På kvällen bankett. På söndagen ordnar vi för det mesta någon utflykt gärna med visning av någon släktrelaterad byggnad eller plats.

Föreningen hade sitt första släktmöte i Malmö 1928 och har sedan dess haft möten var femte år. Senaste släktmötet var i Vadstena 2018. Mer finns att läsa om olika släktmöten på medlemssidorna. Där finns också foton. 

Vad gör föreningen mer?

Julkort
Varje år skickar föreningen ut ett julkort till föreningens medlemmar. 1937 skrev Georg sitt första julbrev till släkten och därefter fick släktens medlemmar ett kort varje jul. Men efter att släkten så småningom vuxit sig stor och föreningen tagit över ansvaret , skickas julkortet enbart till föreningens medlemmar.

Varje ordförande sätter sin prägel på julkortsmotivet. 
Vi brukar passa på att få med litet aktuell information till medlemmarna med julkortet. Vi hoppas kunna samla de kort som hitintills skickats ut till julen på hemsidan. 

Pilevall
Släktens släktkalender och samlade minnesteckningar. Mer information finner du under egen flike ”Pilevallen”. Även denna planerar vi kunna presentera på denna hemsida - åtminstone valda delar av den och en fullständig innehållsförteckning så att du ska kunna komplettera din Pilevall.

Fotoalbum
Det finns album från släktmöten, bröllop, och andra för släkten högtidliga tillfällen. Dessa förvaras hos föreningens ordförande. 
Brudkronan åtföljs av ett album och en bok, bårtäcket har en bok och våra släktmöten dokumenteras i fotoalbum. Dessa finns att studera vid våra släktmöten till dess vi kunnat lägga ut dem på medlemssidan. 

Uppvaktningar
Varje år uppvaktar föreningens styrelse de av föreningens medlemar som fyller 90 och 95 år. Någon 100 åring har vi ännu inte fått uppvakta. Vi skickar också ut en inbjudan om eget medlemskap till släktens 26-åringar. 

Medlemsavgiften
2017 års avgift till släktföreningen Fosie-Sylvan är 150 kr för ensamstående och 300 kr för familj, inklusive make/maka/sambo och barn under 26 år. 
Det så kallade avgiftsbrevet, som du också finner här på hemsidan under "Endast för medlemmar” skickas ut under våren framför allt via e-post och en del med ordinarie post – till alla de som under det föregående året har betalat sin avgift. Vi rekommenderar varmt att du som medlem lägger in en årlig överföring/betalning via din bank – så slipper du glömma avgiften. Hör av dig till sekreteraren eller kassören om du har frågor.