Klenoderna

Släktföreningen förvaltar en del klenoder för släktens räkning:

Brudkrona

Ansvarig: Peter Lindell
Lilla Erstagatan 6
116 28  Stockholm
08-541 381 14 / 0708 49 66 59 

peter.lindell@riteventures.com

Instiftad den 6 juli 1956 på Svaneholms slott på Georg Sylvans 85 års dag till minne av hans gärning för sammanhållningen inom släkten och bevarandet av dess minnen och traditioner.

Kronan är tillverkad på Atelier Borgila, Stockholm och komponerad av Lars Fleming.

Kronan är full av symbolik. Sex av sju tinnar representerar släktgrenarna, den sjunde representerar det sanna, det rätta, det goda och sköna. Under tinnarna återges två votivspråk: "Från släktled till släktled" och "Åt kärleken".

Guldet i kronan är skänkt av följande släkt medlemmar:

 • Anna Sylvan
 • Tesse och Anna-Lisa Sylwan
 • Vivi Sylwan
 • Bengt och Sonja Sylwan
 • Gertrud Wiklund, född Sylwan
 • Carla Sylwan
 • Görild Rödén
 • Wanja Olsson, född Sylvan
 • Hans och Anna-Lisa Sylvan
 • Märta Sylvan
 • Carin Weide, född Sylvan

Brudkronan får användas av alla brudar, om brud eller brudgum tillhört eller i 1:sta eller 2:dra led härstammar från släkten Fosie - Sylvan.

Brudkronan bars första gången i Jönköping den 30 november 1957 vid vigseln mellan Marie Charlotte Åkesdotter Sylwan och Ivar Nordenfelt.

Bårtäcket

Ansvarig: Björn Sylwan

Detta täcke instiftades av gravstyrelsen och kan användas av släktföreningens medlemmar.
Bårtäckets upphovskvinna är Elsie Arenlind.Hon har gjort flera offentliga utsmyckningar i form av bildvävnader och andra utsmyckningar i såväl stadshus, landsting som kyrkor.
I flera kyrkor finns hennes liturgiska textilier i form av bårtäcken, kormattorsamt mässhakar och antependium. Elise har erhållit priset Utmärkt Svensk Form för bäddprogram i lin.
Täcket användes för första gången vid Bo Haraldsson Sylwans 352 begravning i Fosie kyrka den 8.e februari år 2002.
Täcket skickas med betald frakt och återbördas med avsändarfrakt .

Du vänder dig till

Björn Sylwan
Torsåkersvägen 106
813 91 Hofors 

Tel 070-4912008

E-post: bjornsylwan@gmail.com

Den Sylvanska dopskedens historia

Ansvarig: Lucia Dieden

Dopskeden instiftades vid släktföreningens 50-års jubileum på Koster den 17 juni 1978. Modellen har en längd av 15,5 cm. Skaftets ovansida kröns av släktens sigill. 

Modell: Dansk, storlek - efterrättsked
Pris: 1.209 kr/inklusive gravyr.
Leverantör Hovjuvelerare Carl Hoff i Helsingborg. Skeden har hitintills sålts i 46 exemplar.

Förmedlas via Lucia Dieden
Telefon 042/93001
lucia.dieden@comhem.se

Den Sylvanska släktringen

Ansvarig: Agneta Löfberg
Stada, Stadavik 7
15592 Nykvarn
08 552 41049

Ringen instiftades den 25 maj 1964 på Eilif Sylwans 80-års dag. 

Sigillets nuvarande utformning bygger på tre äldre sigill vilka använts av tidigare medlemmar av släkten både i Fosie- och Ystadgrenen., nämligen:

 • Christen Nielsön 1622 - 1706 (Fosie)
 • Nils Sijlvan 1665 - 1726 (Fosie)
 • Isak Sylvan 1733 - 1783 (Ystad)

Den inre skölden är en normandisk sköld med parallella sidor och grunt rundad botten. Den yttre ramen är åttkantig med sidorna i proportion 2mm-7mm-9mm. Inom skölden visas en strandsluttning med skog (tre träd) och vågor där en råbock tar ett språng. Under står årtalet 1651. Skogen återfinns i såväl Nils' som i Isaks sigill.
Skogen anknyter till namnet Sylvan (Silva = skog på latin). Flytten från Jylland, Dyrlandet till Skåne symboliseras av råbockens språng. Året 1651 anknyter till det dokument från just detta år som ger Christen Nielsön gården Glemminge-Tågarp nr 1 som livstidsdonation, dvs att han åtnjöt frihet från kronoskatt på densamma.

Vi undersöker just nu olika leverantörer av ringen .