Medlemsavgift

Avgift

Medlemsavgiften till släktföreningen Fosie-Sylvan betalas in till bankgiro 288-3387.  Det är 150 kr för ensamstående och 300 kr för familj, inklusive make/maka/sambo och barn under 26 år. Du anger ditt medlemsnummer på inbetalningen och/ eller namn och adress.

Under våren skickar vi varje år ut ett brev  om medlemsavgiften. Det skickas till 90% via e-post 10% via ordinarie post. Alla som under det föregående året har betalat sin avgift får detta brev. Vi rekommenderar varmt att du som medlem lägger in en årlig överföring/betalning via din bank – så slipper du glömma avgiften.Tala gärna om för oss vilket betalningsdatum du valt så. slipper du våra påminnelser.

Kontakta.sekreteraren christine@catlog.biz eller kassören erik.ahrholt@gmail.com om du har frågor om medlemsavgiften. 

Har du några frågor?

Kontakta.sekreteraren
christine@catlog.biz 
eller kassören 
erik.ahrholt@gmail.com 

Can not redirect to sida/login. Make sure the record exists, and is published.